TÀI LIỆU PHÁP LÝ

Các tài liệu pháp lý của chúng tôi giúp bảo vệ trải nghiệm giao dịch của bạn

FXPRIMUS hoạt động nghiêm ngặt bên trong khuôn khổ của luật pháp tài chính Châu Âu nhằm cung cấp một môi trường an toàn và hợp đạo đức cho mọi khách hàng và đối tác của công ty. Hãy tìm hiểu thêm về các tài liệu pháp lý điều chỉnh mối quan hệ của chúng tôi và tải về bất kỳ tài liệu nào mà bạn quan tâm một cách dễ dàng.

 

Thoản thuận Khách hàng

Thỏa thuận khách hàng xác định các quy tắc chi phối mối quan hệ giữa FXPRIMUS và Khách hàng.

Chính Sách Quyền Riêng Tư

FXPRMIUS xem việc bảo vệ quyền riêng tư và gìn giữ thông tin cá nhân cũng như thông tin tài chính của khách hàng và khách truy cập trang web của chúng tôi là một trong những ưu tiên hàng đầu. Tuyên Bố về Quyền Riêng Tư sau đây giải thích cách chúng tôi thu thập và bảo vệ thông tin của bạn.

Bản Công Bố Báo Cáo Rủi Ro

Tài liệu này lưu ý đến các rủi ro liên quan đến giao dịch thị trường tài chính.

Điều khoản & Điều kiện cho Đối tác liên kết

Tài liệu Điều khoản & Điều kiện cho Đối tác liên kết nêu rõ các quy tắc chi phối quan hệ giữa FXPRIMUS và Đối tác liên kết.

Risk Warning: Trading on margin products involves a high level of risk , which may result in the loss of all invested capital. Show Less

risk Show More

Get Started

Risk Warning: Trading on margin products involves a high level of risk , which may result in the loss of all invested capital.

Get Started
!-- Google Tag Manager (noscript) -->