LOẠI TÀI KHOẢN

Chọn một loại tài khoản phù hợp với phong cách giao dịch và quy mô danh mục đầu tư của bạn

Chọn loại tài khoản giao dịch FX phù hợp với nhu cầu giao dịch của bạn. Các gói tài khoản của chúng tôi đã được thiết kế riêng để phù hợp với khách hàng thuộc mọi loại danh mục và mức đầu tư. Hãy kiểm tra các gói bên dưới và quyết định gói nào sẽ giúp thúc đẩy giao dịch của bạn. Giao dịch với một nhà môi giới có đạo đức và hưởng lợi từ các dịch vụ và ưu đãi hàng đầu trong ngành của chúng tôi ngay hôm nay.

Các Gói Tài khoản

Chọn loại tài khoản giao dịch FX phù hợp với nhu cầu giao dịch của bạn. Các gói tài khoản của chúng tôi đã được thiết kế riêng để phù hợp với khách hàng thuộc mọi loại danh mục và mức đầu tư. Hãy kiểm tra các gói bên dưới và quyết định gói nào sẽ giúp thúc đẩy giao dịch của bạn.

 • Base Currency
 • Average Spread*
 • Commission*
 • Leverage Up to
 • Bonus
 • Negative Balance Protection
 • Swap-free

PrimusCENT

 • Base Currency USD
 • Average Spread* ~ 1.5 Pips
 • Commission 0
 • Leverage Up to 1 : 1000
 • Bonus -
 • Negative Balance Protection
 • Swap-free

PrimusCLASSIC

 • Base Currency USD, EUR, GBP, SGD & PLN
 • Average Spread* Starting from 1.5 Pips
 • Commission 0
 • Leverage Up to 1 : 1000
 • Bonus
   (MT4 Only)
 • Negative Balance Protection
 • Swap-free

PrimusPRO

 • Base Currency USD, EUR, GBP, SGD & PLN
 • Average Spread* Starting from 0.3 Pips
 • Commission $8 (MT5) | $10 (MT4)
 • Leverage Up to 1 : 1000
 • Bonus
   (MT4 Only)
 • Negative Balance Protection
 • Swap-free

PrimusZERO

 • Base Currency USD, EUR, GBP
 • Average Spread* Starting from 0 Pips
 • Commission $5
 • Leverage Up to 1 : 500
 • Bonus -
 • Negative Balance Protection
 • Swap-free -
*Các loại tài khoản mới có hiệu lực từ ngày 22 tháng 11 năm 2021
* Thông báo VIP và SMS sẽ bị vô hiệu hóa nếu không có hoạt động giao dịch nào trong 30 ngày trở lên
* Mỗi khách hàng có thể có tối đa 5 tài khoản

 

Thực thi nhanh như

chớp cho mọi loại tài khoản

Tiếp cận nhiều

công cụ giao dịch tiên tiến

Hỗ trợ khách hàng

một cách cá nhân hóa, đa ngôn ngữ 24/5

Truy cập vào các trang

giáo dục từng đoạt giải thưởng

Điều kiện giao

dịch an toàn vượt trội

Bảo hiểm bồi thường

nghề nghiệp lên đến 5 triệu EUR

Risk Warning: Trading on margin products involves a high level of risk , which may result in the loss of all invested capital. Show Less

risk Show More

Get Started

Risk Warning: Trading on margin products involves a high level of risk , which may result in the loss of all invested capital.

Get Started
!-- Google Tag Manager (noscript) -->