KIM LOẠI QUÝ

Khám phá cơ hội kinh doanh kim loại quý với FXPRIMUS.

Các kim loại quý cung cấp một phương tiện hữu ích và hiệu quả để đa dạng hoá danh mục đầu tư trong khi vẫn bảo vệ khỏi lạm phát – chúng có giá trị bên trong, chúng không tiềm ẩn rủi ro tín dụng và không thể bị làm phát (bạn không thể in dấu thêm lên chúng). Giao dịch kim loại quý là cơ hội để tự bảo hiểm hay đơn giản là phương tiện để đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn. Khám phá những cơ hội giao dịch kim loại quý khác nhau với FXPRIMUS. Kim loại quý hiện được giao dịch trên thị trường hàng hóa là vàng, bạch kim, palađi và bạc.

Chi tiết về Kim loại Quý

Gold

Quy mô
100oz
Yêu cầu Ký quỹ đối với 1,0 Lô
0.40%
Quy mô Giao dịch Tối thiểu
0.01
Giá trị Pip trên 1,0 Lô
.01=USD1
Chênh lệch trung bình trên tài khoản ECN (sẽ dao động)
10
Silver

Quy mô
5000oz
Margin required for 1.0 Lot
1.20%
Quy mô Giao dịch Tối thiểu
0.01
Giá trị Pip trên 1,0 Lô
0.001 = USD5
Chênh lệch trung bình trên tài khoản ECN (sẽ dao động)
10
XAUEUR

Quy mô
100 oz
Margin Required For 1.0 Lot
0.40%
Quy mô Giao dịch Tối thiểu
0.01
Giá trị Pip trên 1,0 Lô
.01 = 1 EUR
Chênh lệch trung bình trên tài khoản ECN (sẽ dao động)
10
XPTUSD

Quy mô
50 oz
Margin Required For 1.0 Lot
5.00%
Quy mô Giao dịch Tối thiểu
0.01
Giá trị Pip trên 1,0 Lô
0.01 = 0.5 USD
Chênh lệch trung bình trên tài khoản ECN (sẽ dao động)
250

Trading Hours

Công cụGMTESTGiờ MetaTháng Hợp đồng Kỳ hạn
Gold22:00 - 21:00 M-T, 22:00 - 20:30 F18:00 - 17:00 M-T, 18:00 - 16:30 F1:00 - 24:00 M-T, 01:00 - 23:30 F 
Silver22:00 - 21:00 M-T, 22:00 - 20:30 F18:00 - 17:00 M-T, 18:00 - 16:30 F1:00 - 24:00 M-T, 01:00 - 23:30 F 
Copper22:00 - 21:00 M-T, 22:00 - 20:45 F18:00 - 17:00 M-T, 18:00 - 16:45 F1:00 - 24:00 M-T, 01:00 - 23:45 FMarch, May, July, September and December
XAUEUR22:00 - 21:00 M-T, 22:00 - 20:30 F18:00 - 17:00 M-T, 18:00 - 16:30 F1:00 - 24:00 M-T, 01:00 - 23:30 F 
XPTUSD00:00-21:00 M-F18:00 - 17:00 M-F03:00 – 00:00 M-F 

**Để biết thời điểm hết hạn, vui lòng xem trang thời điểm hết hạn

Ưu điểm của Giao dịch Kim loại quý với FXPRIMUS

Giao dịch

Mọi lúc, Mọi nơi

Tiếp cận

chuỗi video đào tạo

Sách điện tử

và công cụ đào tạo miễn phí

Trợ giúp

Trực tuyến 24/5

Risk Warning: Trading on margin products involves a high level of risk , which may result in the loss of all invested capital. Show Less

risk Show More

Get Started

Risk Warning: Trading on margin products involves a high level of risk , which may result in the loss of all invested capital.

Get Started